Encián
    O škole
    Pedagogický zbor
  Kurzy
    Charakteristika
    Organizačné pokyny
    Termíny
    Prihláška
  Fotogaléria
  Akreditácie
    Facebook
Prihláška na kurz

        Vyplnením a odoslaním formulára budete automaticky zaradení do zoznamu účastníkov kurzu a dostanete elektronické potvrdenie o zaradení do kurzu. Ak je k účasti na kurze potrebné odporúčanie oddielu resp. klubu, alebo súhlas rodičov, môžete si prihlášku stiahnuť v PDF formáte prihlaska.pdf. Po jej vytlačení a vyplnení ju zašlite na adresu školy:

Horolezecká škola ENCIÁN
Baničova 9
010 15 Žilina

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle:

   +421 905 341 287

alebo e-mailom na adrese hsencian@gmail.com.

  Číslo kurzu a názov:      
  Meno a priezvisko:     
  Ulica a č. domu:   
  PSČ, Mesto:   
  Člen SHS/ČHS:                                       
  Člen OeAV:
  Telefón:   
  E-mail:   
  Doplňujúce údaje:   
  Opíš číslo:   
                 
Súhlas: Podľa zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov odoslaním prihlášky udeľujem Občianskemu združeniu Horolezecká škola Encián so sídlom Baničova 9 v Žiline súhlas so spracúvaním osobných údajov, za ktoré sa považujú údaje uvedené v tejto prihláške. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú správne. Súhlas udeľujem na spracúvanie osobných údajov za účelom evidencie účastníkov a zasielania informácií o požadovanom kurze. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú.

Poučenie: Súhlas je dobrovoľný. Máte právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať alebo písomne požiadať o opravu neaktuálnych osobných údajov. Taktiež máte právo písomne žiadať informáciu o stave spracúvania osobných údajov.