Encián
    O škole
    Pedagogický zbor
  Kurzy
    Charakteristika
    Organizačné pokyny
    Termíny
    Prihláška
  Fotogaléria
  Diskusné fórum
  Akreditácie
    Facebook
Kalendár kurzov na rok 2018

Typ kurzu Termín a miesto Cena Poznámka

Základné a zdokonaľovacie kurzy

01 Lezenie vodných ľadov 1. - 4.2.
Zamkovského chata

136 / 123 €*
94 / 79 €*

posteľ, polpenzia
posteľ, bez stravy

02 Základný kurz
     skialpinizmu

1. - 4.3.
Popradské pleso
174 €
129 €
posteľ, polpenzia
posteľ, bez stravy
03 Zdokonaľovací kurz
      skialpinizmu
1. - 4.3.
Popradské pleso
149 €
104 €
posteľ, polpenzia
posteľ, bez stravy
04 Skialpinistický prechod
     Veľkej Fatry
2. - 4.2.
Veľká Fatra
70 € posteľ, polpenzia
05 Základný zimný
     horolezecký kurz
6. - 11.3.
Popradské pleso

330 €
256 €

posteľ, polpenzia
posteľ, bez stravy
06 Zdokonaľovací zimný
     horolezecký kurz
6. - 11.3.
Popradské pleso
282 €
207 €
posteľ, polpenzia
posteľ, bez stravy
07 Skialpstret - stretnutie
     horolezcov a skialpinistov
22.3.. - 25.3.
Chata Zelené Pleso
79 / 110 € * posteľ, polpenzia
08 Skialpinistický prechod
     Cevedale
14.-18.4.
Chata Branca, Cevedale

295 € spacák, polpenzia
bez dopravy
09 Kurz skialpinizmu
     v ľadovcovej oblasti
14.-18.4.
Chata Branca, Cevedale
295 € spacák, polpenzia
bez dopravy
10 Základný kurz lezenia na
     skalách

Pajštún, Medené Hámre

bude upresnené

posteľ, polpenzia
posteľ, bez stravy

11 Základný kurz lezenia na
     skalách

5.-8.5.
Jelenec

60 / 65 €
deti do 14 r. 35 €

spacák / posteľ
bez stravy

12 Kurz ľadovcovej techniky

11.-15.7.
Chata Branca, Cevedale

295 € spacák, polpenzia
bez dopravy
13 Základný horolezecký
     kurz
2. - 8.7.
Zelené pleso
278 / 320 € *
230 / 273 € *
posteľ, polpenzia
posteľ, raňajky
14 Základný horolezecký
     kurz
10. - 16.9.
Zelené pleso
278 / 320 € *
230 / 273 € *
posteľ, polpenzia
posteľ, raňajky
15 Zdokonaľovací
     horolezecký kurz
10. - 16.9.
Zelené pleso
235 / 275 € *
185 / 225 € *
posteľ, polpenzia
posteľ, raňajky
16 Lezenie na skalách september / október
Paklenica, Chorvátsko
bude upresnené
 


 *  - člen / nečlen James, KST, ČHS
**  - člen / nečlen OeAV

V oblastiach pôsobnosti Horskej záchrannej služby je v cene kurzov zahrnuté aj poistenie na jej prípadný zásah.

Ďalšie termíny pre väčšie skupiny je možné dohodnúť osobne


Školenia a preškolenia pre pracovníkov vo výškach v zmysle Vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. a Zákona 124/2006

17 Preškolenie bude upresnené Holíč
18 Školenie a preškolenie bude upresnené Bratislava
19 Preškolenie bude upresnené Trnava
20 Preškolenie bude upresnené Brodzany
21Školenie a preškolenie bude upresnené Bratislava
22 Preškolenie ITA bude upresnené Bratislava
23 Školenie a preškolenie bude upresnené Bratislava
24 Preškolenie bude upresnené Žilina

Ceny:
Základné školenie člen SHS/nečlen od 65,-/85,- €
Preškolenie člen SHS/nečlen od 25,-/35,- €

Ceny sú závislé od počtu účastníkov jedného školenia resp. preškolenia a od organizačnej náročnosti akcie. Uvedené ceny základného školenia platia pri najmenej dvanástich účastníkoch školenia. Trvanie základného školenia je tri dni, preškolenia jeden deň.

Ďalšie termíny pre väčšie skupiny je možné dohodnúť osobne