Encián
    O škole
    Pedagogický zbor
  Kurzy
    Charakteristika
    Organizačné pokyny
    Termíny
    Prihláška
  Fotogaléria
  Akreditácie
    Facebook
O škole

Milí priatelia!

        Horolezecká škola ENCIÁN už od roku 2001 pôsobí vo sfére horolezeckého vzdelávania - t.j. základných a zdokonaľovacích kurzov, kurzov cvičiteľov a inštruktorov ako aj základných a preškolovacích kurzov pracovníkov vo výškach. Skutočnosť, že program našich vzdelávacích akcií sa každoročne už pravidelne naplní, nám dovoľuje vysloviť presvedčenie, že naša škola získala istú dôveru a sympatie slovenskej i českej horolezeckej obce. Veľmi si to vážime a robíme i budeme robiť všetko pre to, aby sme si ich udržali i naďalej. Lebo nám naozaj ide predovšetkým o to, aby sme v kvalitnom vyučovacom procese čo najlepšie pripravovali mladých i starších ľudí na bezpečný pohyb a pobyt v rozličných horolezeckých terénoch. A rovnako nám ide aj to, aby cvičitelia skalného lezenia a inštruktori horolezectva, ktorí u nás získavajú svoju kvalifikáciu boli pozitívnym prínosom pre metodickú oblasť nášho horolezectva.
        Mám česť byť ešte stále „šéfom“ tejto školy a tak tu chcem za seba i vás všetkých spokojných absolventov našich kurzov poďakovať mojim kolegom - externým učiteľom školy ENCIÁN za ich nezištnú, obetavú a mimoriadne kvalitnú prácu, na ktorej stojí a padá úspech, či zmysel každej školy.
        V uplynulých rokoch prešlo základnými kurzami našej školy niekoľko stoviek účastníkov. Uskutočnili sme kurzy cvičiteľov skalného lezenia, kurzy inštruktorov horolezectva a popri nich prebehli aj semináre pre cvičiteľov a inštruktorov, ktorí si v nich predlžovali svoju kvalifikáciu. Uskutočnili sme aj niekoľko kurzov resp. preškolení pre profesionálnych pracovníkov vo výškach s použitím horolezeckej techniky - sú jediným zdrojom príjmu, z ktorého hradíme všetky prevádzkové náklady našej školy. Prosto sme tu, sme tu pre vás a aj v nasledujúcich rokoch sme pripravení splniť vaše očakávania.

Marián Šajnoha